History – WW2 Soldier Gilbert Leslie Minett N160646